blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: I am the Bread of Life - JIENA MAGHKOM SAT-TMIEM

Wednesday, November 28, 2012

I am the Bread of Life - JIENA MAGHKOM SAT-TMIEM334. Jien magħkom sat-tmiem
Jekk tridu l-ħajja fikom,
Imlew qalbkom bil-kelma tiegħi
Ħarsuha, għixuha, la tibżgħu xejn,
Ikollkom ferħ tassew
Ikollkom paċi sħiħa.
Rit: U jiena magħkom sat-tmiem,
U jiena magħkom sat-tmiem,
U jiena magħkom sat-tmiem.
Jiena t-triq tas-sliem.
Jiena huwa l-Ħobż tal-Ħajja
Min jiġi għandi ma jtih qatt ġuħ,
Min jemmen fija ma jtih qatt għatx.
Din xewqa tal-Missier:
Li lkoll tgħixu għal dejjem. Rit:

No comments: