blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: O' Marija li dħalt fid-dinja mingħajr tebgħa aqlgħalna l-grazzja li noħorġu minnha mingħajr ħtija

Saturday, October 20, 2012

O' Marija li dħalt fid-dinja mingħajr tebgħa aqlgħalna l-grazzja li noħorġu minnha mingħajr ħtija


Il-Madonna tad-Duttrina - Tarxien
O' Marija li dħalt fid-dinja mingħajr tebgħa aqlgħalna l-grazzja li noħorġu minnha mingħajr ħtija.