blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: AUGUST 6 - It-Trasfigurazzjoni - The Transfiguration of Jesus Christ --- & --- SUNDAY OF WEEK 2 OF LENT

Monday, August 06, 2012

AUGUST 6 - It-Trasfigurazzjoni - The Transfiguration of Jesus Christ --- & --- SUNDAY OF WEEK 2 OF LENT


- SUNDAY OF WEEK 2 OF LENT
- AUGUST 6 - It-Trasfigurazzjoni - The Transfiguration of Jesus Christ
Transfigured !
Visita parrocchia di Santa Maria Maddalena di Canossa 12 Marzo, 2017

Song of the Transfiguration

https://www.youtube.com/watch?v=GDbvvfkBAkwhttp://www.liturgies.net/Transfiguration/mass.htm


YEAR A - in the Catholic Liturgical Calendar        

Mt 17:1-9 -- The Transfiguration of Jesus Christ - Wiċċu sar jiddi bħax-xemx.
- IN YEAR A, SUNDAY GOSPEL OF WEEK 2 OF LENT
- AUGUST 6 - THE TRANSFIGURATION - IT-TRASFIGURAZZJONI


17. It-Trasfigurazzjoni
(Mk 9, 2-10 ; Lq 9, 28-36)


Evanġelju
Wiċċu sar jiddi bħax-xemx.
Mt 17, 1-9


Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, [Mt:17:1] Ġesù ħa miegħu lil Pietru u 'l Ġakbu u 'l ħuh Ġwanni, tellagħhom fuq muntanja għolja weħidhom, [Mt:17:2] u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, u lbiesu sar abjad bħad-dawl. [Mt:17:3] U dehrulhom Mosè u Elija jitħaddtu miegħu.

[Mt:17:4] Qabeż Pietru u qal lil Ġesù: "Mulej, kemm hu sew li aħna hawn! Jekk trid intella' hawn tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija." [Mt:17:5] Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattiethom u minn ġos-sħaba nstema' leħen jgħid: "Dan hu Ibni   l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu."
[Mt:17:6] Id-dixxipli, kif semgħu dan, waqgħu wiċċhom fl-art, mimlijin biża'.

[Mt:17:7] Ġesù resaq lejhom, messhom u qalilhom: "Qumu. La tibżgħux."
Mt:17:8] Huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu.
[Mt:17:9]  Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesù ordnalhom u qalilhom: "Tgħidu lil ħadd b'din id-dehra sa ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet."

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 


YEAR B - in the Catholic Liturgical Calendar
 
Mk 9:2-10 -- The Transfiguration - It-Trasfigurazzjoni

 It-Trasfigurazzjoni
(Mt 17, 1-9 ; Lq 9, 28-36)

[Mk:9:2] Sitt jiem wara Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom. [Mk:9:3] Lbiesu sar abjad u jgħammex b'dija ta' l-għaġeb: ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. [Mk:9:4]  U dehrilhom Elija ma' Mosè, jitkellmu ma' Ġesù. [Mk:9:5] Qabad Pietru u qal lil Ġesù: "Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija." [Mk:9:6] Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. [Mk:9:7] Mbagħad ġiet sħaba u għattiethom, u minn ġos-sħaba nstama' leħen jgħid: "Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu." [Mk:9:8] Minnufih taw ħarsa madwarhom, u ma raw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesù waħdu.
 [Mk:9:9] Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, tahom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. [Mk:9:10] Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser 'tqum mill-imwiet'.
 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 

YEAR C - in the Catholic Liturgical Calendar
 
Lk 9:28-36 -- The Transfiguration - It-Trasfigurazzjoni

 It-Trasfigurazzjoni
(Mt 17, 1-9 ; Mk 9, 2-10)

[Lq:9:28] Daqs tmint ijiem wara dan id-diskors, Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil Ġwanni u 'l Ġakbu, u tala' fuq il-muntanja biex jitlob. [Lq:9:29] U ġara li huwa u jitlob, id-dehra ta' wiċċu tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta' bjuda li tgħammex. [Lq:9:30] U kien hemm żewġt irġiel jitħaddtu miegħu, Mosè u Elija, [Lq:9:31] li dehru fil-glorja, jitħaddtu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. [Lq:9:32] Pietru u sħabu kienu mejtin bin-ngħas, imma baqgħu mqajjmin sewwa, u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġt irġiel li kienu miegħu. [Lq:9:33] Xħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesù: "Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija." Ma kienx jaf x'inhu jgħid. [Lq:9:34] Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattiethom u huma beżgħu kif daħlu fis-sħaba. [Lq:9:35] U minn  ġos-sħaba nstama' leħen jgħid: "Dan hu Ibni l-maħtur, lilu isimgħu." [Lq:9:36] Malli nstama' l-leħen Ġesù sab ruħu waħdu. Huma żammew is-skiet, u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw.
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Aug 06 - Homily: Extraordinary Glory


.