blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: AUGUST 6 - It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej - The Transfiguration of Jesus Christ --- & --- SUNDAY OF WEEK 2 OF LENT

Monday, August 06, 2012

AUGUST 6 - It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej - The Transfiguration of Jesus Christ --- & --- SUNDAY OF WEEK 2 OF LENT


- SUNDAY OF WEEK 2 OF LENT
- AUGUST 6 - It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej - The Transfiguration of Jesus Christ


There are forty days from this feast day, August 6, to the Exaltation of the Holy Cross, September 14.
The True Summit is 40 Days Away
Transfigured !
Visita parrocchia di Santa Maria Maddalena di Canossa 12 Marzo, 2017

Song of the Transfiguration

https://www.youtube.com/watch?v=GDbvvfkBAkwhttp://www.liturgies.net/Transfiguration/mass.htm


YEAR A - in the Catholic Liturgical Calendar        

Mt 17:1-9 -- The Transfiguration of Jesus Christ - Wiċċu sar jiddi bħax-xemx.
- IN YEAR A, SUNDAY GOSPEL OF WEEK 2 OF LENT
- AUGUST 6 - THE TRANSFIGURATION - IT-TRASFIGURAZZJONI


17. It-Trasfigurazzjoni
(Mk 9, 2-10 ; Lq 9, 28-36)


Evanġelju
Wiċċu sar jiddi bħax-xemx.
Mt 17, 1-9


Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, [Mt:17:1] Ġesù ħa miegħu lil Pietru u 'l Ġakbu u 'l ħuh Ġwanni, tellagħhom fuq muntanja għolja weħidhom, [Mt:17:2] u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, u lbiesu sar abjad bħad-dawl. [Mt:17:3] U dehrulhom Mosè u Elija jitħaddtu miegħu.

[Mt:17:4] Qabeż Pietru u qal lil Ġesù: "Mulej, kemm hu sew li aħna hawn! Jekk trid intella' hawn tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija." [Mt:17:5] Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattiethom u minn ġos-sħaba nstema' leħen jgħid: "Dan hu Ibni   l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu."
[Mt:17:6] Id-dixxipli, kif semgħu dan, waqgħu wiċċhom fl-art, mimlijin biża'.

[Mt:17:7] Ġesù resaq lejhom, messhom u qalilhom: "Qumu. La tibżgħux."
Mt:17:8] Huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu.
[Mt:17:9]  Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesù ordnalhom u qalilhom: "Tgħidu lil ħadd b'din id-dehra sa ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet."

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 


YEAR B - in the Catholic Liturgical Calendar
 
Mk 9:2-10 -- The Transfiguration - It-Trasfigurazzjoni

 It-Trasfigurazzjoni
(Mt 17, 1-9 ; Lq 9, 28-36)

[Mk:9:2] Sitt jiem wara Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom. [Mk:9:3] Lbiesu sar abjad u jgħammex b'dija ta' l-għaġeb: ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. [Mk:9:4]  U dehrilhom Elija ma' Mosè, jitkellmu ma' Ġesù. [Mk:9:5] Qabad Pietru u qal lil Ġesù: "Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija." [Mk:9:6] Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. [Mk:9:7] Mbagħad ġiet sħaba u għattiethom, u minn ġos-sħaba nstama' leħen jgħid: "Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu." [Mk:9:8] Minnufih taw ħarsa madwarhom, u ma raw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesù waħdu.
 [Mk:9:9] Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, tahom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. [Mk:9:10] Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser 'tqum mill-imwiet'.
 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 

YEAR C - in the Catholic Liturgical Calendar
 
Lk 9:28-36 -- The Transfiguration - It-Trasfigurazzjoni

 It-Trasfigurazzjoni
(Mt 17, 1-9 ; Mk 9, 2-10)

[Lq:9:28] Daqs tmint ijiem wara dan id-diskors, Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil Ġwanni u 'l Ġakbu, u tala' fuq il-muntanja biex jitlob. [Lq:9:29] U ġara li huwa u jitlob, id-dehra ta' wiċċu tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta' bjuda li tgħammex. [Lq:9:30] U kien hemm żewġt irġiel jitħaddtu miegħu, Mosè u Elija, [Lq:9:31] li dehru fil-glorja, jitħaddtu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. [Lq:9:32] Pietru u sħabu kienu mejtin bin-ngħas, imma baqgħu mqajjmin sewwa, u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġt irġiel li kienu miegħu. [Lq:9:33] Xħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesù: "Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija." Ma kienx jaf x'inhu jgħid. [Lq:9:34] Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattiethom u huma beżgħu kif daħlu fis-sħaba. [Lq:9:35] U minn  ġos-sħaba nstama' leħen jgħid: "Dan hu Ibni l-maħtur, lilu isimgħu." [Lq:9:36] Malli nstama' l-leħen Ġesù sab ruħu waħdu. Huma żammew is-skiet, u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw.
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Aug 06 - Homily: Extraordinary Glory


.