blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mt 8:18-22 -- - The Cost of Following Jesus - X'jistenna Ġesù mid-dixxipli tiegħu

Monday, July 16, 2012

Mt 8:18-22 -- - The Cost of Following Jesus - X'jistenna Ġesù mid-dixxipli tiegħu

.
Mt 8:18-22  13 il-ġimgħa ta' matul is-sena, It-Tnejn

X'jistenna Ġesù mid-dixxipli tiegħu
[Mt:8:18] Meta ra ruħu mdawwar b'ħafna nies, Ġesù ordna li jaqsmu għax-xatt l-ieħor.[Mt:8:19] Mbagħad resaq fuqu wieħed mill-kittieba u qallu: "Mgħallem, tmur fejn tmur, jiena niġi warajk."[Mt:8:20] Imma Ġesù wieġbu: "Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom, u l-għasafar tas-sema l-bejtiet; iżda Bin il-bniedem ma għandux fejn imidd rasu."[Mt:8:21] Ieħor, wieħed mid-dixxipli, qallu: "Mulej, ħallini l-ewwel immur nidfen lil missieri."[Mt:8:22] Ġesù wieġbu: "Imxi warajja, u ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom."
.