blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mt 15:21-28 -- The faith of a Canaanite Woman - Il-fidi tal-mara Kangħanija

Thursday, July 05, 2012

Mt 15:21-28 -- The faith of a Canaanite Woman - Il-fidi tal-mara Kangħanija
Il-fidi tal-mara Kangħanija

[Mt:15:21] Ġesù ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon.[Mt:15:22] U ħarġet waħda mara Kangħanija minn dawk l-inħawi, u qabdet tgħajjat u tgħid: "Ħenn għalija, Mulej, Bin David; binti għandha fiha xitan, u magħdura ħafna"[Mt:15:23] Iżda hu ma weġibhiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu, jitolbuh u jgħidulu: "Eħles minnha, għax ġejja tgħajjat warajna."[Mt:15:24] Imma hu qalilhom: "Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael."[Mt:15:25] Iżda hi resqet, nxteħtet quddiemu u qaltlu: "Għinni, Mulej"[Mt:15:26] Hu weġibha: "M'hux sewwa tieħu l-ħobż ta' l-ulied u tixħtu lill-ġriewi."[Mt:15:27] "Hekk hu, Mulej" qaltlu,"iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom"[Mt:15:28] Mbagħad wieġeb Ġesù u qalilha: "Mara, il-fidi tiegħek kbira! Ħa jsirlek kif tixtieq." U minn dak il-ħin stess bintha fieqet.


.