blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mt 12:1-8 Id-dixxipli jaqtgħu s-sbul is-Sibt

Sunday, July 15, 2012

Mt 12:1-8 Id-dixxipli jaqtgħu s-sbul is-Sibt


12. Id-dixxipli jaqtgħu s-sbul is-Sibt
[Mt:12:1] Darba waħda, is-Sibt, Ġesù kien għaddej minn għalqa miżrugħa. Issa lid-dixxipli tiegħu ħadhom il-ġuħ; u bdew jaqtgħu s-sbul u jikluh.[Mt:12:2] Imma rawhom il-Fariżej, u qalulu: "Ara, id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' Sibt."[Mt:12:3] U hu qalilhom: "Ma qrajtux x'għamel David meta kien bil-ġuħ, hu u dawk li kienu miegħu?[Mt:12:4] Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla u kiel il-ħobż tal-preżenza ta' quddiem il-Mulej, li la hu u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu jieklu minnu, imma l-qassisin biss? [Mt:12:5] Jew ma qrajtux fil-Liġi li nhar ta' Sibt il-qassisin fit-tempju jiksru s-Sibt bla ma jonqsu? [Mt:12:6] Ngħidilkom li hawnhekk hawn min hu aqwa mit-tempju.[Mt:12:7] Li kieku kontu tafu xi jfissru l-kelmiet, 'Ħniena rrid, u mhux sagrifiċċju', ma kontux tikkundannaw lil min hu bla ħtija.[Mt:12:8] Għax Bin il-bniedem huwa Sid is-Sibt."