blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: St. Bernard of Clairvaux - Memorare --- Remember! Oh Most Gracious Virgin Mary --- Ftakar ja l-iżjed ħanina

Saturday, June 23, 2012

St. Bernard of Clairvaux - Memorare --- Remember! Oh Most Gracious Virgin Mary --- Ftakar ja l-iżjed ħanina


The Memorare is a very popular Marian prayer that is sometimes attributed to St. Bernard of Clairvaux (1090-1153), Confessor, Abbot, and Doctor of the Church.

MEMORARE - sung by Mina Mazzini - Testo attribuito a San Bernardo di ChiaravalleMEMORARE:
Ftakar ja l-iżjed ħanina Omm Verġni Marija, li qatt ma nstema’ li xi ħadd intefa’ taħt il-ħarsien tiegħek, talbek l-għajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imqanqal minn dan il-ħsieb għal għandek niġri, ja Verġni Omm tiegħi: għandek niġi, quddiemek noqgħod midneb u niedem, ja Omm l-Iben t’Alla magħmul bniedem.  La tistmerx it-talb tiegħi, iżda ismagħni u weġibni. Ammen
.