blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mt. 5:1-12 Beati voi - Blessed are you - Henjin intom - La Legge Delle Beatitudini

Sunday, April 29, 2012

Mt. 5:1-12 Beati voi - Blessed are you - Henjin intom - La Legge Delle Beatitudini
Mt. 5, 1-12. IL DISCORSO SUL MONTE. Le beatitudini. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: "Beati i poveri in spirito,
perchè di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perchè saranno consolati.
Beati i miti,
perchè avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perchè saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perchè troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perchè vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perchè saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perchè di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perchè grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi.  


5. Id-diskors tal-muntanja

 [Mt:5:1] Kif ra l-folol, Ġesù tala' fuq il- muntanja, qagħad bilqiegħda, u resqu lejh id-dixxipli tiegħu.[Mt:5:2] Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid:

 Il-bnedmin il-hienja

 [Mt:5:3] "Henjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.[Mt:5:4] Henjin l-imnikkta, għax huma jkunu mfarrġa.[Mt:5:5] Henjin ta' qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom b'wirthom l-art.[Mt:5:6] Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbgħin.[Mt:5:7] Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena.[Mt:5:8] Henjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw 'l Alla.[Mt:5:9] Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejjħu wlied Alla.[Mt:5:10] Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.[Mt:5:11] Henjin intom, meta jgħajjrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija.[Mt:5:12] Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Hekk kienu jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom."
Matthew 5:1-12       

Introduction to the Sermon on the Mount

5 Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, 2 and he began to teach them.

The Beatitudes

He said:
3 “Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
4 Blessed are those who mourn,
for they will be comforted.
5 Blessed are the meek,
for they will inherit the earth.
6 Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
for they will be filled.
7 Blessed are the merciful,
for they will be shown mercy.
8 Blessed are the pure in heart,
for they will see God.
9 Blessed are the peacemakers,
for they will be called children of God.
10 Blessed are those who are persecuted because of righteousness,
for theirs is the kingdom of heaven.
11 “Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. 12 Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you.