blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Take My Hand, Precious Lord - ŻOMMLI JDEJJA MULEJ - Jim Reeves

Thursday, March 01, 2012

Take My Hand, Precious Lord - ŻOMMLI JDEJJA MULEJ - Jim Reeves

Meta d-dalma tal-lejl
Taqa’ fuqi, Mulej,
Meta għajnejja jitqalu bid-dmugħ.

Rit:
Meta fl-hemm u fl-uġigħ
Fuq spallejk nistrieħ,
Żommli jdejja, Mulej, f’idejk.

Meta waħdi f’tiġrib
Nimxi t-triq tas-salib,
Meta ħbiebi ma jagħrfunix. Rit:

Meta fit-triq għajjien,
Dawl ma nara mkien,
Dawl ta’ ħajti kun int, Mulej. Rit:.