blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Preghiera alla Madre del Divino Amore - Papa San Gwanni Paolo II --- Saint John Paul II, Pope.

Friday, March 16, 2012

Preghiera alla Madre del Divino Amore - Papa San Gwanni Paolo II --- Saint John Paul II, Pope.


 Salve o Madre, Regina del mondo, Tu sei la Madre del bell'Amor. Tu sei la Madre di Gesù, fonte di ogni grazia, il profumo di ogni virtù, lo specchio di ogni purezza. Tu sei gioia nel pianto, vittoria nella battaglia, spe­ranza nella morte. Quale dolce sapore il tuo nome nella nostra bocca, quale soave armonia nelle nostre orecchie, quale ebbrezza nel nostro cuore! Tu sei la felicità dei sofferenti la corona dei martiri, la bellezza delle vergini. Ti supplichiamo guidaci dopo questo esilio al possesso del tuo Figlio Gesù. Amen.

(Preghiera alla Madre del Divino Amore di Sua Santità Giovanni Paolo II - 1 maggio 1979 - Santuario del Divino Amore - Roma)Salve  Regina (in Maltese language)
Sliem għalik Sultana, Omm tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik lilek ingħajtu għaliex aħna tturufnati ulied Eva, lilek nitniehdu aħna u nibku u nolfqu f’dan il-wied tad-dmugh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament, lil Ġesu`, frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, O pija, O ħelwa Verġni Marija

.