blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: INNU Madonna Ta' Pinu

Saturday, April 24, 2010

INNU Madonna Ta' PinuOur Lady of ta' Pinu - L-inkwadru fil-Knisja tal-Mosta 22 April 2010

L-Inkwadru tal-Madonna ta' Pinu fil-Knisja tal-Mosta 22 April 2010. Bews tal-inkwadru bil-Warda tad-deheb li nagħtat mill-Papa Beneditto XVI, qabel ma ttieħed lura fis-Santwarju ta' Pinu f'Għawdex, f'pellegrinaġġ nazzjonali 'l għada 23 ta' April 2010.
Our Lady of ta' Pinu devotional Painting entrance - back in Gharb Sanctuary Gozo 23 April 2010


Minn Malta... lura lejn is-Santwarju Ta’ Pinu, Għawdex.
Rit:
Madonna Ta’ Pinu
Omm taghna l-Maltin
Hawn f’darek gejn’ahna
Ghax inti tilqaghna
Madonna Ta’ Pinu
Quddiemek herqana
gejn’ahna nitolbu
Biex tfittex tismaghana


Gewwa darek, f’dik is-sikta, gie jkellmek il-Mulej;

Lilna ukoll fis-skiet u l-gabra, ikellimna l-Mulej.

Rit:

Lejn l-gholjiet int erhejtilha, taqdi u tfahhar lill-Mulej;
Ahna wkoll, bhalek nixtiequ, illi nservu lill-Feddej;

Rit:

Fuq gholja ohra tlajt imnikkta, ma’ genb ibnek mislub bqajt;
Vergni mbierka, Omm qalbiena, uri mieghi din il-hniena.

Rit:

F’das-Santwarju ahna gejna, f ‘ din id-dar minn tal-Mulej,
Id f ‘di mieghek, lkoll nimxu lejn l-ghamara tal-Feddej.

Rit:
+ (....Biex tfittex tismaghana - Ave, Ave Marija, Ave Marija)

Our Lady of ta' Pinu Marian Sanctuary Gozo - The Gospel - John 2:1-11 - 23rd April 2010


.