blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: video and lyrics --- SALVE REĠINA --- REGINA TAS-SMEWWIET jew SLIEM GĦALIK SULTANA TAS-SMEWWIET --- HAIL HOLY QUEEN

Friday, March 19, 2010

video and lyrics --- SALVE REĠINA --- REGINA TAS-SMEWWIET jew SLIEM GĦALIK SULTANA TAS-SMEWWIET --- HAIL HOLY QUEENSalve Regina coelitum, O Maria!
Sors unica terrigenum, O Maria!

Jubilate, Cherubim,
Exsultate, Seraphim!
Consonante perpetim:
Salve, Salve, Salve Regina.

Mater misericordiae, O Maria!
Dulcis parens clementiae, O Maria!

Jubilate, Cherubim,
Exsultate, Seraphim!
Consonante perpetim:
Salve, Salve, Salve Regina.

=========================================

SLIEM GĦALIK SULTANA TAS-SMEWWIET

Sliem għalik, Sultana tas-smewwiet, Salve Reġina
Omm tal-ħniena, milja tal-ħlewwiet, Salve Reġina

Sema w art, għajtu flimkien: “Int il-għaxqa tal-ħolqien”
L-għanja tidwi kullimkien: “Salve, Salve, Salve Reġina!”

                                          ---

Ħajja, ħlewwa u tama tal-bnedmin, Salve Reġina
Taqla’ l-grazzja w tfarraġ l-imnikktin, Salve Reġina.

...Sema w art….

                                          ---

Lilek ngħajtu f’dan il-wied tad-dmugħ, Salve Reġina
Biex fis-sliem u l-barka nżommu r-ruħ, Salve Reġina

...Sema w art…

>>>>>>>>>>>>  jew  >>>>>>>>>>>>

REGINA TAS-SMEWWIET

Int tas-sema w l-art Sultana, O Marija
Fik it-tama kollha tagħna, O Marija

Kerubini bl-akbar ġieħ,
Serafini bla mistrieħ
tennu l-kelma tal-Ħabbar
sliem għalik, sliem għalik, sliem għalik, Marija

Inti l-għaxqa tal-kbir Alla, O Marija
Kollha l-grazzji f'idejk ħalla, O Marija

Kerubini bl-akbar gieħ,
Serafini bla mistrieħ
tennu l-kelma tal-Ħabbar
sliem għalik, sliem għalik, sliem għalik, Marija

=========================================

Hail Holy Queen enthron'd above, O Maria
Hail Mother of Mercy and of love O Maria

Triumph all ye Cherubim
Sing with us ye Seraphim
Heav'n and earth resound the hymn
Salve Salve Salve Regina

Our life our sweetness here below O Maria
Our hope in sorrow and in woe O Maria

Triumph all ye Cherubim
Sing with us ye Seraphim
Heav'n and earth resound the hymn
Salve Salve Salve Regina

We honour you for Christ, your Son, O Maria!
Who has for us redemption won, O Maria!

Triumph all ye Cherubim
Sing with us ye Seraphim
Heav'n and earth resound the hymn
Salve Salve Salve Regina