blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: SOLEMNITY OF EPIPHANY - 6th January or 1st Sunday after 1st January - Is-Solennità ta' L-Epifanija tal-Mulej

Sunday, January 04, 2009

SOLEMNITY OF EPIPHANY - 6th January or 1st Sunday after 1st January - Is-Solennità ta' L-Epifanija tal-Mulej


"...SEEK AND YOU SHALL FIND..." - Mt 7:7...


 
Isaiah 60:1-6
Psalm 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13
Ephesians 3:2-3a, 5-6
GOSPEL - Matthew 2:1-12Readings in the Maltese Language:
Is-Solennità ta' L-Epifanija tal-Mulej - 6 ta’ Jannar jew Il-Ħadd wara l-Ewwel tas-Sena
http://www.cakmalta.org/jumilmulej/epifanijaC/qari.pdf


 

 

Mt 2:1-12 -- The Magi Visit the Messiah - Iż-żjara tal-maġi - Solemnity of Epiphany

2. Iż-żjara tal-maġi
[Mt:2:1] Meta twieled Ġesù f'Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan Erodi, xi maġi mil-lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: [Mt:2:2] "Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh."[Mt:2:3] Is-sultan Erodi sama' bihom, u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. [Mt:2:4] Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u  l-kittieba kollha tal-poplu, u ried jaf mingħandhom fejn kellu jitwieled   il-Messija. [Mt:2:5] U huma qalulu: "F'Betlehem tal-Lhudija, għax hekk inkiteb mill-profeta:
                 [Mt:2:6] 'U int, Betlehem, art ta' Ġuda,
                 le, m'intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda
                 għax minnek joħroġ mexxej
                 li jirgħa l-poplu tiegħi Iżrael.'

[Mt:2:7] Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi, u tkixxef bir-reqqa kollha mingħandhom iż-żmien li fih dehritilhom il-kewkba; [Mt:2:8] bagħathom Betlehem u qalilhom: "Morru, staqsu sewwa għat-tifel, u meta ssibuh ejjew għiduli, ħalli jien ukoll niġi nqimu. "[Mt:2:9] Dawk, wara li semgħu lis-sultan, telqu, u ara, il-kewkba li kienu raw tielgħa bdiet miexja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. [Mt:2:10] Kif raw il-kewkba mtlew b'ferħ kbir tassew. [Mt:2:11] Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma' ommu Marija, nxteħtu fl-art iqimuh; fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali deheb, inċens u mirra. [Mt:2:12] Mbagħad, billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra.
>>>       >>>       >>>
 
 
 
Pope Francis at the Epiphany on January 6th 2016: Before Jesus this is no distinction of race, language or culture...and also from Catholic News Service in Youtube...


Pope Francis: What should we give Jesus ? - Published on 6 Jan 2016

 
 
  
>>>       >>>       >>>


The Poor and the Wise find Christ

This is a reflection given by Fr. Giles M. Atherton on the readings for the Feast of the Epiphany of the Lord, January 3rd 2016.


>>>       >>>       >>>
 
FEAST OF THE EPIPHANY>>>       >>>       >>>

 
 
Audio - Homily by Bishop Robert Barron - FOLLOWING THE STAR -  Solemnity of Epiphany, Jan 03, 2016
http://www.wordonfire.org/resources/homily/following-the-star/5033/
 
 
>>>       >>>       >>>

 
 

Christmas is not really complete until the Feast of the Epiphany. On the night of Christ's birth, how amazed Joseph and Mary must have been to hear the song of the angels, followed by a whole procession of shepherds from the fields. And now, some months later, they must have been just as amazed to greet these foreign visitors whom tradition names as Casper, Melchior, and Balthazar. As Joseph and Mary graciously accepted the precious gold, frankincense and myrrh which they brought as gifts, they must have realized that their Child was somehow meant for a mysterious destiny much wider than His homeland. The word epiphany (a showing forth) has many meanings connected to the word. It suggests a burst of light, a sudden revelation. In literature, it often means a bringing together of many seemingly unrelated incidents into a breakthrough of meaning that connects all the threads together.

In the first reading from Isaiah, we hear the prophet proclaiming to Israel that "Your light has come!" and, with even more startling news, "Nations shall walk by your light." In the fourth verse of the reading, the prophet foretells an event that was fulfilled hundreds of years later as the Magi knelt in adoration in Bethlehem. He says, "Raise your eyes and look about; they all gather and come to you." What? All nations shall come to little weak Israel?

St. Paul proclaims the same message in the second reading to the Ephesians: ". . .the Gentiles are coheirs, members of the same body, and copartners in the promise in Christ Jesus through the Gospel." So the Magi had it right. By trusting in the star and obediently following its light, they will share also in the fruits of the saving grace Jesus will earn by His Passion and Death. The Gospel narrates how the coming of the nations was nearly frustrated by the deceitful scheming of a power-hungry King Herod.

From that time to the present, political, social, and even religious leaders have tried to prevent the nations from following the star and finding the rich treasures that the Prince of Peace has waiting for them. The Child who has come from the heavens with his saving truth and love will never rest until all the nations have come into His light.


Msgr. Paul Whitmore email: pwhitmore29@yahoo.com

... He must flee men. He who came to save men....