blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Attijiet il-Qosra

Sunday, November 30, 2008

Attijiet il-Qosra


Mulejja, nemmen fiK, kolloK verità


Mulejja, nittama' fiK, kolloK ħniena,


Mulejja, inħobboK fuq kollox, kolloK imħabba.


Mulejja, nindem għax offendejteK, kolloK tjieba.


Mulejja, nqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħeK, kolloK qdusija.

.