blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: THE EXTRAORDINARY JUBILEE OF MERCY - 8th December 2015, Solemnity of The Immaculate Conception - 20 November 2016, Solemnity of Christ the King --- Ġublew tal-Ħniena 2015-2016

Sunday, August 16, 2015

THE EXTRAORDINARY JUBILEE OF MERCY - 8th December 2015, Solemnity of The Immaculate Conception - 20 November 2016, Solemnity of Christ the King --- Ġublew tal-Ħniena 2015-2016


Il-Papa Franġisku dwar il-Ġublew tal-Ħniena
http://www.laikos.org/Papa_Frangisku_Gublew_Hniena.htm>>>>>>>>>>>>>>>>>> Papa Francesco, in occasione della chiusura del Giubileo della Misericordia, ha rilasciato una lunga intervista (40 minuti) a Tv2000 e InBlu Radio. Il Pontefice, nel colloquio con il direttore di Rete, Paolo Ruffini e il direttore dell’Informazione, Lucio Brunelli, riflette sui frutti dell’Anno Santo straordinario ("Una benedizione del Signore"); su come dovrà cambiare la Chiesa, sul modo in cui la misericordia interpella le coscienze dei singoli e degli Stati, sull’idolatria del denaro e sull’attenzione verso i più poveri. Papa Francesco racconta quindi numerosi episodi legati ai suoi ‘Venerdì della Misericordia’ con ex prostitute, malati terminali, carcerati. Riflette sul rapporto fra giustizia e misericordia e sulla questione della pena di morte e dell’ergastolo. Con tono familiare e spontaneità risponde anche ad alcune domande personali. Su quale sia il segreto, ad esempio, perché il Papa non si ‘stressi’ pur vivendo giornate strapiene di impegni e occupate da tanti pensieri. E ancora dichiara la sua “allergia agli adulatori”, considerati più “molesti” dei detrattori e confida inoltre di recitare ogni giorno la preghiera di San Tommaso Moro, “donami Signore il senso dell’umorismo”.
 Papa Francesco, intervista a Tv2000 e InBlu Radio per chiusura Giubileo della Misericordia - Published on Nov 20, 2016------------------------------------------


Apostolic Letter Misericordia et misera - from Pope Francis; given in Rome, at Saint Peter's Basilica on 20 November 2016 - The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
http://medjugorjemalta.blogspot.com.mt/2016/11/apostolic-letter-misericordia-et-misera.html-----------------------------------
 
 

Hymn  for the Holy Year of Mercy

MISERICORDES SICUT PATER !


 
 

Misericordes sicut Pater!  [cf. Lk 6,36] [motto of the Jubilee

 

1. Give thanks to the Father, for He is good      [cf. Ps 135/6]

in aeternum misericordia eius         

He created the world with wisdom

in aeternum misericordia eius

He leads His people throughout history
in aeternum misericordia eius
He pardons and welcomes His children      [cf. Lk 15]
in aeternum misericordia eius
 
2. Give thanks to the Son, Light of the Nations
in aeternum misericordia eius
He loved us with a heart of flesh      [cf. Jn 15,12]
in aeternum misericordia eius
As we receive from Him, let us also give to Him
in aeternum misericordia eius
Hearts open to those who hunger and thirst      [cf. Mt 25,31 ff.]
in aeternum misericordia eius
 
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
 
3. Let us ask the Spirit for the seven holy gifts
in aeternum misericordia eius
Fount of all goodness and the sweetest relief
in aeternum misericordia eius
Comforted by Him, let us offer comfort         [cf. Jn 15,26-­27]
in aeternum misericordia eius
Love hopes and bears all things        [cf. 1Cor 13,7]
in aeternum misericordia eius
 
4. Let us ask for peace from the God of all peace
in aeternum misericordia eius
The earth waits for the Good News of the Kingdom      [cf. Mt 24,14]
in aeternum misericordia eius
Joy and pardon in the hearts of the little ones
in aeternum misericordia eius
The heavens and the earth will be renewed       [cf. Ap 21,1]
in aeternum misericordia eius
 
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!


INNU UFFICCJALI TAL-ĠUBLEW - MISERICORDES SICUT PATER - BIL-MALTI
 
 How to receive a plenary indulgence during the Holy Year of Mercy --- http://www.archindy.org/holyyearofmercy/indulgence.html


L-Indulġenza plenarja u l-Ġublew tal-Ħniena ---

 
 
 -----------------------------------
 
 
 
'Homeless Jesus:' the new statue installed in the Vatican - Published on Mar 26, 2016
THE JUBILEE OF MERCY
MERCIFUL LIKE THE FATHER
http://www.im.va/content/gdm/en.html 

 
       L'Evangeliario del Giubileo
http://www.evangeliariodelgiubileo.it/


THE CHURCH IN MALTA
JUBILEE OF MERCY - ĠUBLEW TAL-ĦNIENA
http://thechurchinmalta.org/mt/posts/category/jubilee-mercy


Description of the logo 


 
 

It-Talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Ħniena (2015-2016)      

(Pope Francis's prayer for the Jubilee of Mercy (2015-2016) - in Maltese)

It-Talba tal-Gublew bil-Malti, fuq is-sit tal-Ġublew tal-Vatikan
http://www.im.va/content/dam/gdm/documenti/PDFpreghiere/Preghiera%20-%20MALTESE.pdfMulej Ġesù Kristu, int li għallimtna nħennu bħalma ħanin hu Missierna tas-Sema, u għidtilna li min jara lilek jara lilu: urina wiċċek u nkunu salvi.
Ħarstek mimlija mħabba ħelset lil Żakkew u ’l Mattew mill-jasar tal-flus; lill-adultera u l-Maddalena milli jqiegħdu l-ferħ tagħhom biss fi ħlejqa; bikkiet lil Pietru wara t-tradiment, u wiegħdet il-Ġenna lill-ħalliel niedem.
Agħmel li kull wieħed u waħda minna jisma’ tingħad lilu dik il-kelma li int lissint lis-Samaritana: Kieku kont taf id-don ta’ Alla!

Int il-wiċċ li jidher tal-Missier li ma jidhirx, ta’ Alla li juri s-setgħa tiegħu fuq kollox bil-maħfra u l-ħniena: agħmel li l-Knisja tkun fid-dinja l-wiċċ tiegħek li jidher, int li int il-Mulej tagħha, rebbieħ fuq il-mewt u glorjuż.
Int ridt li l-ministri tiegħek ikunu huma wkoll imlibbsa bid-dgħufija biex jistgħu jħossu għal dawk li qegħdin fl-injoranza u l-iżball; Agħmel li kull min jersaq lejn wieħed minnhom iħossu milqugħ, maħbub u maħfur minn Alla.

Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u kkonsagrana lkoll bid-dilka tiegħu
biex dan il-Ġublew tal-Ħniena jkun sena ta’ grazzja tal-Mulej u l-Knisja tiegħu b’ħeġġa mġedda tista’ twassal lill-foqra l-bxara t-tajba, tħabbar il-ħelsien lill-imjassrin u l-maħqurin, u d-dawl mill-ġdid lill-għomja.

Dan nitolbuhulek bl-interċessjoni ta’ Marija, Omm il-Ħniena, int li tgħix u ssaltan flimkien mal-Missier u mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

                                            Miġjuba għall-Malti mit-Taljan minn Francesco Pio Attard


><>            ><>            ><>
 
Misericordiae Vultus
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


OR MULTIMEDIA - VIDEO etc
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2015/4/11/bollagiubileomisericordia.html

><>            ><>            ><>
The three Roman roads leading to St. Peter's during the Jubilee of Mercy - Published on 11 Dec 2015 Jubilee of Mercy: Vatican presents key events of the Holy Year - Published on Dec 4, 2015


Jubilee Year: The Pope will pray with families of traffic accident victims - Published on Oct 26, 2015

Two great confessors chosen for the Jubilee of Mercy: Saint Pio and Saint Leopold
Jubilee Year of Mercy: St. Peter's Square will become an open air confessional for one day Sep 9, 2015


Absolution of Abortion during Year of Mercy explained: Confession, Forgiveness, Mercy - Published on Sep 4, 2015


Year of Mercy and Indulgences: Papal letter addresses abortion, prisoners, sick and elderly - Published on Sep 1, 2015


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Ostensorium - Our Lady of the Sign - Ark of Mercy
 
  
 
Mother of God -Theotokos
 
 
 
 

 
THE EXTENT OF GOD'S LOVE AND MERCY

 
 
 
 
At the moment of Consecration in every Holy Mass
Jesus Christ is whole in both species
with the Human Body, Human Blood, Divine Soul and Divinity united in the Holy Trinity 
 
 
 
 
 
 
 HUMILITY, EVEN HUMILIATION WILL LEAD YOU TO BE LIKE JESUS

 
reflections... 
 
...The greatness of God, Jesus, is in His total humility to become:-
--- Human, through the power of the Holy Spirit and the yes of Mary, a devout and humble human who was redeemed of original sin from the moment of her conception. C.C.C. p491; as the Angel Gabriel's greeting declares - “Rejoice highly favoured” ;“Hail full of grace.” - Kecharitomene.
--- To accept to be enthroned not on some fancy cathedra but humiliated, abandoned, suffering physically, psychologically and nailed, hanging on a wooden cross, outside the city walls in the midst of the city dump. 
--- To be proclaimed mockingly as King as he died, arms stretched out, to embrace the world and all of humanity. (“At present we do not see “all things subject to him,” but we do see Jesus “crowned with glory and honour” because he suffered death, he who “for a little while” was made “lower than the angels,” that by the grace of God he might taste death for everyone.” –Heb 2:8-9)
He gave us everything - Himself - to show His ever-loving compassion to each one of us and to reveal to all, the deceit of the devil.
Resurrection is natural for God - Jesus passed from the state of death to another life beyond time and space - At his Resurrection his body is filled with the power of the Holy Spirit: he shares the divine life in his glorious state, so that St. Paul can say that Christ is "the man of heaven".512
--- Jesus came as a Suffering Servant Leader as he explained to the disciples at the Last Supper when he washed their feet.
We are all called to be servants to one another, assisting and helping in fraternal love and friendship
Jesus redefined what it means to be a leader amongst those that dare to call themselves his followers, reminding us that the first will be last and the last first.
Jesus humbles Himself yet again in the consecrated Host during each Holy Mass: He wanted to be reached by everyone in bread from wheat and wine from grapes - His own creations and man's work . As it is written in Ezekiel 3:3 and Revelation 10:9, He gives us Himself to eat, to nourish us with His Word that became Flesh; to teach us how to become like Him everyday - By reflecting Him in our humble, patient, perseverant, forgiving and faithful actions and services to others

Pope Francis' Homily: The Church should be like a field hospital -  Published on Feb 5, 2015I will cure you (5 February 2015) POPE FRANCIS - MORNING MEDITATION IN THE CHAPEL OF THE DOMUS SANCTAE MARTHAE
 http://www.news.va/en/news/i-will-cure-you-5-february-2015
 
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Reflections on the Spiritual and Corporal Works of Mercy
http://jubileeofmercy-eb.org/page/reflections/

Seven Corporal Works of Mercy

Seven Spiritual Works of Mercy


The Corporal and Spiritual Works of Mercy - Published on 20 Nov 2014
Fr. Brian Mullady, OP, discusses the traditional ways of implementing deep spirituality in our relations to other people: the Corporal and Spiritual Works of Mercy
>>>>>>>>>>>>>>>>>> The Original Image of Divine Mercy in Vilnius Lithuania - A Virtual Pilgrimage --- & --- (December 2015) The Documentary movie trailer
http://medjugorjemalta.blogspot.com.mt/2016/04/the-original-image-of-divine-mercy-in.html
.

No comments: