blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: EXTERNAL FEASTS IN MALTA AND GOZO - 2017 - FESTI ESTERNI F'MALTA U F'GĦAWDEX

Saturday, April 25, 2015

EXTERNAL FEASTS IN MALTA AND GOZO - 2017 - FESTI ESTERNI F'MALTA U F'GĦAWDEX

 

from the website:-

THE CHURCH IN MALTA --- IL-KNISJA F'MALTA --- INFORMAZZJONI 
 


 

EXTERNAL FEASTS IN MALTA AND GOZO DURING 2017

FESTI ESTERNI F’MALTA U F’GĦAWDEX 2017


 
AGĦFAS HAWN sabiex tniżżel il-lista tal-Festi Esterni f'Malta fl-2017.

 
 

 
 


FESTI ESTERNI F’MALTA U F’GĦAWDEX 2017  
- (updated by May 3, 2017)
- I thank all those persons who take the time to inform me so that this information is kept updated.

-Please keep in mind to refer to the source -
THE CHURCH IN MALTA --- IL-KNISJA F'MALTA -INFORMAZZJONI
- http://thechurchinmalta.org/mt/posts/1469/information 
- AGĦFAS HAWN sabiex tniżżel il-lista tal-Festi Esterni f'Malta fl-2017.
     
 
         Festa  -  Lokalità  - Telefon
 
 
JANNAR
28 Familja Mqaddsa Iklin 21423003
29 Il-Konverżjoni ta’ San Pawl Mdina 21456620

 
FRAR
10 San Pawl Nawfragu Valletta 21223348

 
MARZU
12 San Girgor Kerċem 21551355
19 San Ġużepp Rabat 21451405

 
APRIL
04 Il-Lunzjata Gudja 21696039
30 San Publju Floriana 21247106


 
MEJJU
01 San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara 21445004
07 San Ġużepp Xagħra 21551042
21 Santu Wistin Valletta S.W. 21238861
22 Santa Rita Valletta S.W. 21238861
28 San Pawl Nawfragu Munxar 21564563
28 Madonna ta’ Fatima Gwardamangia 21220050


ĠUNJU
11 Kristu Ewkaristiku Salvatur Għasri 21560137
11 Trinità Qaddis Marsa 21236622
18 Qalb ta’ Ġesù Fontana 21556097
18 Madonna tal-Ġilju Mqabba 21649306
18 Corpus Domini Rabat 21454467

18 San Filippu Ħaż-Żebbuġ 21460800
18 Santa Katerina Żejtun 21694563

25 Qalb bla Tebgħa ta’ Marija Burmarrad 21573045

25 San Ġużepp Ħal Għaxaq 21892004
25 San Ġorġ Ħal Qormi 21492997
25 San Nikola Siġġiewi 21460827
25 San Ġwann Battista Xewkija 21556793
29 San Pietru u San Pawl Mdina 21456620
29 San Pietru u San Pawl Nadur 21551649

29 Il-Lunzjata Ħal Tarxien 21828153

LULJU
02 Madonna tal-Karmnu Fleur-de-Lys 21441769
02 Viżitazzjoni tal-Verġni Marija Għarb 21556129
02 Immkulata Kunċizzjoni Ħamrun 21238593
02 Sant’Andrija Ħal Luqa 21809310
02 Madona ta’ Lourdes Qrendi 21649395
02 San Pawl Rabat 21454467
02 Madonna tas-Sacro Cuor Tas-Sliema 21313505
09 Il-Lunzjata Ħal Balzan 21442614
09 Madonna tal-Karmnu Fgura 21802992
09 Madonna tal-Karmnu Gżira 21335841
09 Madonna tas-Sokkors Kerċem 21551355
09 San Ġużepp Ħal Kirkop 21642893
16 San Ġużepp Kalkara 21826438
16 San Bastjan Ħal Qormi 21486350
16 Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien 21828153
16 San Ġorġ Rabat, Għawdex 21550403
23 San Ġużepp Msida 21334949
23 Santa Margerita Sannat 21551435
23 Madonna tal-Karmnu Żurrieq 21642010
30 Madonna tal-Karmnu Balluta 21344306
30 Sant’Anna Marsaskala 21633703
30 Madonna ta’ Pompei Marsaxlokk 21650662
30 Kristu Re Paola 21695022
30 San Lawrenz San Lawrenz 21556073
30 Santa Venera Santa Venera 21482851
30 Marija Addolorata San Pawl il-Baħar 21573445
30 San Ġużepp Żebbuġ 21460800
 
 
AWWISSU
06 San Pietru fil-Ktajjen Birżebbuġa 21651200
06 Is-Salvatur Ħal Lija 21442553
06 San Ġużepp Qala 21556684
06 Madonna ta’ Lourdes San Ġwann 21313861
06 San Duminku Valletta 21247535
10 San Lawrenz Rabat, Għawdex 21827057

13 San Gejtanu Ħamrun 21238593 *                         
15 Santa Marija Ħ’Attard 21434949
15 Santa Marija Birkirkara 21448026
15 Santa Marija Għaxaq 21892004
15 Santa Marija Gudja 21696039
15 Santa Marija Mosta 21433826
15 Santa Marija Mqabba 21649306
15 Santa Marija Qrendi 21649395
15 Santa Marija Rabat, Għawdex 21554101
20 Santa Liena Birkirkara 21444725
20 Santa Marija Ħad-Dingli 21454634
20 San Leonardu Ħal Kirkop 21829572
20 Santa Marija Mġarr 21572578
20 Madonna ta’ Lourdes Paola 21695081
20 Stella Maris Sliema 21334941
20 Santa Marija Żebbuġ 21554882
27 San Duminku Birgu 21827057
27 Madonna ta’ Loreto Għajnsielem 21554615
27 San Birtilmew Ħal Għargħur 21411853
27 Marija Reġina Marsa 21238012
27 San Ġużepp Manikata 21575679
27 Il-Konverżjoni ta’ San Pawl Ħal Safi 21649223
27 San Ġiljan San Ġiljan 21380270
 
 
SETTEMBRU
03 San Franġisk t’Assisi Qawra 21577088
03 San Girgor Tas-Sliema 21330740
03 Santa Katerina Żurrieq 21642010
08 Marija Bambina Isla 21827203
08 Marija Bambina Mellieħa 21523449
08 Marija Bambina Naxxar 21435376
08 Marija Bambina Xagħra 21551042
10 Madonna tal-Grazzja Ħaż-Żabbar 21824383
29 Madonna taċ-Ċintura Valletta S.W. 21238861
 
 
OTTUBRU
01 Madonna tar-Rużarju Gudja 21696039
08 San Franġisk ta’ Assisi Tas-Sliema 21313505
29 Madonna taċ-Ċintura Gudja 21696039
 
 
NOVEMBRU
11 San Adeodato Sannat 21551435
12 San Koronatu Nadur 21551649
19 San Ġwann tas-Salib Ta’ Xbiex 21317001
26 Sant’Andrija Fontana 21556097
 
 
DIĊEMBRU
08 Immakulata Kunċizzjoni Bormla 21828413
08 Immakulata Kunċizzjoni Qala 21556684
10 Madonna ta’ Loreto Gudja 21696039
13 Santa Luċija Mtarfa 21454234
 
 
 
 
 
 
 *  Il-Festa ta' San Gejtanu (Hamrun) tigi jew il-Ħadd 7 ta' Awissu jew l-ewwel Ħadd ta' wara.
 
 
 
.

No comments: