blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Jn 13:31-33, 34-35 -- The new Commandment - Il-Kmandament il-ġdid - 5th Sunday in Eastertide

Sunday, April 28, 2013

Jn 13:31-33, 34-35 -- The new Commandment - Il-Kmandament il-ġdid - 5th Sunday in Eastertide

IN YEAR C - THE GOSPEL ON SUNDAY OF WEEK 5 OF EASTERTIDE
 
 
LOVE ONE ANOTHER...AS I HAVE LOVED YOU
 


Il-kmandament il-ġdid [Ġw:13:31] Kif ħareġ Ġuda, Ġesù qal: "Bin il-bniedem huwa gglorifikat issa, u permezz tiegħu huwa gglorifikat Alla. [Ġw:13:32] Jekk Alla huwa gglorifikat permezz ta' Bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu nnifsu għad jigglorifika lilu, u dalwaqt jigglorifikah. [Ġw:13:33] Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom; intom tfittxuni, u bħalma għedt lil-Lhud, hekk ukoll ngħidu issa lilkom: Fejn sejjer jien, intom ma tistgħux tiġu. [Ġw:13:34] Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. [Ġw:13:35] Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom."

.