blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Deuteronomy 6:4-5 --- Shema - Hear ! Isma' ! --- & --- Matthew 23:39 - Baruch Haba B'Shem Adonai

Sunday, November 04, 2012

Deuteronomy 6:4-5 --- Shema - Hear ! Isma' ! --- & --- Matthew 23:39 - Baruch Haba B'Shem Adonai




DEWTERONOMJU 6:4-5
[Dt:6:4] Isma', O Iżrael: Alla tagħna l-Mulej, il-Mulej waħdu. [Dt:6:5] Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha.

Deuteronomy 6:4-5



Hear,  O  Israel !  The  Lord  is  our  God,  the  Lord  alone !  Therefore,  you  shall  love  the  Lord,  your  God,  with  your  whole  heart,  and  with  your  whole  being,  and  with  your  whole  strength.












SHEMÀ --- Brano tratto dal Film "Mosè"; Italia 1995



Shema Israel



><>       ><>       ><>


Baruch Haba B'Shem Adonai



[Mattew 23:39] "Għax, ngħidilkom, m'intomx se terġgħu tarawni minn issa sa ma tgħidu, 'Mbierek min ġej f'isem il-Mulej!' "

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

[Matthew 23:39] "For I tell you, you will not see me again until you say, ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.’ ”

.