blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Mt 12:14-21 -- God's Chosen Servant -- Il-'Qaddej tal-Mulej' -- Sat. morning wk 15. in Ordinary Time

Saturday, July 14, 2012

Mt 12:14-21 -- God's Chosen Servant -- Il-'Qaddej tal-Mulej' -- Sat. morning wk 15. in Ordinary Time [Mt:12:14] U l-Fariżej ħarġu u bdew jiftiehmu bejniethom kontra tiegħu, kif se jeqirduh.
Il-'Qaddej tal-Mulej'
[Mt:12:15] Ġesù sar jaf b'dan u telaq minn hemm. Ħafna nies marru warajh u fejjaqhom kollha,[Mt:12:16] u ordnalhom bis-sħiħ biex ma jurux min kien,[Mt:12:17] biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal,[Mt:12:18] 'Ara l-Qaddej tiegħi li jiena ħtart,[Mt:12:19] Ma jiksirha ma' ħadd,[Mt:12:20] Qasba mġelġla ma jiksirhiex,[Mt:12:21] u f'ismu jittamaw il-ġnus.'
.