blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: MULEJ, X'IMHABBA HI DIN - My Lord, what love is this (amazing love) with lyrics.

Sunday, April 01, 2012

MULEJ, X'IMHABBA HI DIN - My Lord, what love is this (amazing love) with lyrics.

MULEJ, X'IMHABBA HI DIN

Mulej, xi mħabba hi din, x’ħallast għalija
 Li kont f’tal-ħtija l-mewt sibt l-għajxien.

Rit:
Xi mħabba hi din, x’sagrifiċċju
 Bin Alla stess għalija jmut
Ħallasli d-dejn b’mewtu fuq salib
 Biex fih sibt l-għajxien,
Biex fih sibt l-għajxien.

Għall-mewt hu kien meħud
 Mistmerr u mwarrab
 Id-demm li xerred hu
 Biex ngħix jien.           Rit:

L-imħabba ta’ Ġesù
 Bħal xmara tfawwar
 Taħsilni mill-ħtijiet għix mill-ġdid.        Rit: