blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: IC-CELEBRAZZJONI TAL-LEJL QADDIS TA' SIBT IL-GHID IL-KBIR - Easter Vigil Mass Celebration at Ghajn Dwieli Parish Church Paola (2012)

Sunday, April 08, 2012

IC-CELEBRAZZJONI TAL-LEJL QADDIS TA' SIBT IL-GHID IL-KBIR - Easter Vigil Mass Celebration at Ghajn Dwieli Parish Church Paola (2012)


IC-CELEBRAZZJONI TAL-LEJL QADDIS TA' SIBT IL-GHID IL-KBIR, FIHA ERBA’ TAQSIMIET:

1.   IL-MIXGHELA TAD-DAWL

2.   IL-LITURGIJA TAL-KELMA T’ALLA

3.   IL-LITURGIJA TAL-MAGHMUDIJA

4.   IL-LITURGIJA TAL-EWKARISTIJA

    FIT-THABBIRA TAL-GHID - (fl-Exsultet)..............………………….Dan huwa l-lejl li fih Kristu qered il-jasar tal-mewt u qam rebbieh fuq is-seghtat tal-hazen. Ghaliex xejn ma kien jiswilna nitwieldu li kieku mbaghad ma nfdejniex. Xi hniena tal-ghageb ghogbok turi maghna; xi mhabba u ghodda ghogbok liema bhalha, biex tajt lil Ibnek stess ghall-mewt halli tifdi lil min kien ilsir.

KEMM TASSEW MA SETAX JINHARAB ID-DNUB TA’ ADAM, BIEX THASSAR BIL-MEWT TA’ KRISTU. XI HTIJA HIENJA KIENET LA DARBA STHAQQILHA FEDDEJ KBIR BHAL DAN.

HIENI TASSEW DAN IL-LEJL LI HUWA SAR JAF IS-SIEGHA U L-WAQT TAL-QAWMIEN TA’ KRISTU MILL-IMWIET……………………………….


1 Parti

  
      
2 Parti

  

3 Parti

  

4 Parti
https://www.youtube.com/watch?v=yGk30OttkPM
.
.