blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Divorce - Matthew 19

Friday, August 13, 2010

Divorce - Matthew 19

Mattew 19. Id-divorzju

[Mt:19:1] Kif temm dan id-diskors, Ġesù telaq mill-Galilija u mar il-Lhudija, fl-inħawi 'l hemm mill-Ġordan.
[Mt:19:2] Folol kbar ta' nies marru warajh, u hu fejjaqhom hemmhekk.
[Mt:19:3] U resqu fuqu xi Fariżej biex iġarrbuh, u qalulu: "Jista' wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa, tkun xi tkun?"
[Mt:19:4] Iżda hu qalilhom: "Ma qrajtux li sa mill-bidu l-Ħallieq għamilhom raġel u mara,
[Mt:19:5] u qal, 'Minħabba f'hekk raġel iħalli lil missieru u 'l ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed'?
[Mt:19:6] Għalhekk m'humiex iżjed tnejn, imma ġisem wieħed. Mela dak li għaqqad Alla ma għandux jifirdu l-bniedem."
[Mt:19:7] Qalulu: "Mela allura għaliex ordna Mosè li żewġha jagħtiha l-kitba tad-divorzju u jibgħatha?"
[Mt:19:8] Qalilhom: "Kien minħabba l-ebusija ta' qalbkom li Mosè takom il-permess tibagħtu n-nisa tagħkom. Iżda ma kienx hekk mill-bidu.
[Mt:19:9] U ngħidilkom, li min jibgħat lil martu - barra l-każ ta' żwieġ ħażin - u jiżżewweġ oħra jkun ħati ta' adulterju."
[Mt:19:10] Qalulu d-dixxipli: "Mela ladarba din hi l-kondizzjoni tar-raġel mal-mara, ma jaqbilx li wieħed jiżżewweġ."
[Mt:19:11] Iżda hu qalilhom: "Mhux kulħadd jifhimha din il-ħaġa, imma dawk li lilhom jingħata li jifhmuha.
[Mt:19:12] Hemm ewnuki li jitwieldu hekk minn ġuf ommhom, oħrajn jagħmluhom hekk in-nies, u hemm oħrajn li jsiru hekk minn rajhom minħabba s-Saltna tas-Smewwiet. Min jista' jifhem, jifhem?"
Divorce - Matthew 19

1When Jesus had finished saying these things, he left Galilee and went into the region of Judea to the other side of the Jordan. 2Large crowds followed him, and he healed them there.
3Some Pharisees came to him to test him. They asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason?"

4"Haven't you read," he replied, "that at the beginning the Creator 'made them male and female,'[a] 5and said, 'For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh'[b]? 6So they are no longer two, but one. Therefore what God has joined together, let man not separate."

7"Why then," they asked, "did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away?"

8Jesus replied, "Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. 9I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, and marries another woman commits adultery."

10The disciples said to him, "If this is the situation between a husband and wife, it is better not to marry."

11Jesus replied, "Not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. 12For some are eunuchs because they were born that way; others were made that way by men; and others have renounced marriage[c]because of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it."